Avocaţii indică termene diferite de la care ar putea fi amendaţi proprietarii de locuinţe care nu cumpără poliţele obligatorii de 10 sau de 20 de euro.

Oficialii companiei care emite asigurările obligatorii pentru case au afirmat că proprietarii neasiguraţi ar putea fi amendaţi în şase luni de la începerea comercializării acestor poliţe. Data începerii aplicării amenzilor ar fi astfel ianuarie 2011, pentru cei care nu au nici asigurare facultativă, potrivit lui Marius Bulugea, directorul general al Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID).

Opiniile referitoare la termenul de la care amenzile ar putea începe să curgă sunt divergente. Nici juriştii nu au aceeaşi opinie în privinţa acestui termen. Cauza: legea care prevede aplicarea amenzilor nu indică o anumită dată de la care aceste sancţiuni ar putea fi aplicate, ci reglementează doar că vor fi aplicate după expirarea mai multor termene care curg succesiv.

Prevederi interpretate diferit

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar fi trebuit să emită o serie de norme în aplicarea legii care le impune proprietarilor să-şi protejeze bunurile de riscurile de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii. Instituţia a emis însă doar o parte din aceste norme. În plus, potrivit prevederilor legale, CSA era obligată să propună Guvernului, până cel mai târziu în luna februarie a anului 2009, normele metodologice în aplicarea actului normativ, care urmau a fi aprobate printr-o hotărâre a Executivului. Acest lucru nu s-a întâmplat încă.

�Considerăm că obligaţia proprietarilor de a încheia poliţele de asigurare devine exigibilă în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a normelor metodologice propuse de CSA şi aprobate de Guvern. (...) Acest termen nu a început încă să curgă, deoarece nu au fost emise încă aceste norme metodologice în aplicarea legii�, afirmă Ovidiu Țibuleac, coordonatorul Departamentului Asigurări al casei de avocatură Boştină şi Asociaţii.

În schimb, Amalia Stoica, avocat senior la Ţuca Zbârcea & Asociaţii (TZA), consideră că proprietarii neasiguraţi puteau fi amendaţi încă din primăvara acestui an, chiar înainte ca poliţele obligatorii să înceapă a fi vândute. �Data de la care putea fi aplicată o astfel de sancţiune a fost 5 aprilie 2010, termen care rezultă având în vedere data adoptării primelor norme de aplicare a legii�, apreciază Stoi­ca. În interpretarea avo­catului TZA, pro­prietarii care au do­bândit o locuinţă începând cu 5 aprilie a.c. ar fi putut fi amendaţi dacă nu cumpărau poliţa o­bli­gatorie pentru locuinţă în termen de cinci zile de la data autentificării titlului de proprietate.

Pentru proprietarii care au deja o locuinţă de mai mult timp, există în lege un termen de tranziţie de 12 luni până la aplicarea amenzilor. Având în vedere acest termen, rezultă că pentru aceştia amenzile ar putea fi date, în această interpretare a legislaţiei, începând cu aprilie 2011.

Proprietarii care nu cumpără poliţele obligatorii pot fi sancţionaţi cu sume cuprinse între 100 şi 500 de lei. Amenzile sunt mult mai mari decât preţul poliţelor - maximum 20 de euro în cazul caselor cu structură de beton armat. În orice caz, amenzile urmează a fi aplicate de către primari, care nu sunt foarte interesaţi să-şi pună în cap electoratul.

Portiţe închise

Ultima reglementare a CSA în domeniul asigurărilor obligatorii pentru case închide o portiţă care i-ar fi scăpat de amenzi pe cei care au asigurări facultative, dar până la expirarea acestora nu cumpă­ră şi poliţe obligatorii. Reglementările vechi permiteau clienţilor cu poliţe multianu­ale să o cumpere abia la expi­rarea acestora pe cea obligatorie. Un ordin recent al CSA cere ca poliţa obligatorie să fie achiziţionată la data primei aniversări a poliţelor multianuale facultative, adică nu mai târziu de un an.

Acest termen (n.r.: pentru determinarea datei de la care se aplică amenzi) nu a început să curgă, deoarece nu au fost emise încă normele metodologice în aplicarea legii.
Ovidiu Țibuleac, partener Boştină şi Asociaţii

24% din locuinţele din România erau asigurate la jumătatea acestui an, potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

500 lei este nivelul maxim al amenzii pentru proprietarii care nu vor cumpăra asigurările obligatorii pentru locuinţe
 
Lucrarile trebuie derulate din propria initiativa a proprietarului, persoane fizice sau juridice, sau la simpla cerere a autoritatilor locale.

Obligatia acestor lucrari nu va fi insa valabila pentru constructii expertizate tehnic si incadrate in Clasa I de risc seismic si pentru blocuri reabilitate termic sau inscrise in programele locale pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica, conform unui proiect de ordonanta obtinut de Mediafax.

Lucrarile de interventie pentru "reabilitarea structural-arhitecturala exterioara a constructiei" vor consta in reparatii la zidarii, tencuieli, zugraveli, vopsitorii, inlocuirea timplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic, refacerea invelitorii/terasei, inclusiv refacerea/repararea trotuarelor de protectie aferente constructiei, demontarea/remontarea instalatiilor si echipamentelor montate pe fatade/terase.

Termenul pentru executarea lucrarilor de interventie va fi de sase luni de la data primirii de catre proprietar a unei notificari din partea autoritatii locale si poate fi extins doar cu cel mult doua luni si numai cu acordul primarului, emis in baza concluziilor unei note tehnice de constatare, in functie de natura si amploarea lucrarilor.

Proprietarii notificati vor fi obligati sa permita realizarea lucrarilor si verificarea executarii corecte a acestora prin diriginti de santier sau firme de consultanta specializate, pe tot parcursul lucrarilor.

Proiectarea si executarea lucrarilor de interventie trebuie asigurate, pe cheltuiala proprie, de catre proprietarii constructiilor. Prin exceptie, autoritatile locale vor putea acoperi costurile, partial sau integral, prin bugetul local, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, dar numai pentru persoanele care nu pot finanta lucrarea si dovedesc ca au venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie.

Daca un proprietar notificat refuza executarea lucrarilor si nu permite accesul la cladire, primarul va promova o hotarare de consiliu local prin care lucrarile vor fi initiate cu recuperarea ulterioara a banilor de la proprietari, prin somatie, pana la data receptiei finale a lucrarilor, pe baza autorizarii primite de la instanta judecatoreasca, prin ordonanta presedintiala.

Somatia va constitui titlu executoriu si va fi comunicata, in cazul in care suma nu poate fi recuperata prin plata voluntara sau deducere, organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care vor initia procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite.

"Persoanele vinovate de incalcarea obligatiilor se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei, inclusiv prin sesizarea instantelor de judecata. In toate cazurile in care neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre proprietarii notificati a obligatiilor care le revin cu privire la realizarea lucrarilor de interventie a produs distrugeri de bunuri materiale, vatamari corporale grave ale persoanelor sau ucidere din culpa, fapta de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda", se arata in document.

Amenzile aplicate proprietarilor pentru nerespectarea obligatiei de derulare a lucrarilor vor fi cuprinse intre 2.000 lei si 10.000 lei.

Pentru lucrarile de interventie, prin derogare de la lege, proprietarii vor fi scutiti de plata cotei de 0,7%, catre Inspectoratul de Stat in Constructii, si 0,5%, catre Casa Sociala a Constructorului, din cheltuielile cu lucrarile de interventie, iar taxa pe valoarea adaugata aplicata asupra pretului materialelor de constructii folosite va fi recuperata in cuantum de 50%, in calitate de beneficiari ai lucrarilor.

In situatia in care proprietarul realizeaza lucrarile de interventie in regie proprie, acesta va fi scutit de la plata impozitului pe cladire, datorat pentru anul fiscal in care au fost executate lucrarile.

Imobilele care trebuie astfel reabilitate vor fi stabilite de catre primari in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a proiectului.

"In contextul manifestarii din ce in ce mai violente a fenomenelor meteorologice, urmare schimbarilor climatice mondiale, exista un consens al specialistilor in domeniul constructiilor si mediului, cu privire la vulnerabilitatea crescanda a fondului construit existent la factorii de risc naturali si antropici. Din cauza vechimii fondului construit existent se constata o crestere ingrijoratoare a accidentelor grave provocate de desprinderea/prabusirea unor elemente de constructie de la nivelul fatadelor si invelitorilor cladirilor care, prin nivelul avansat de degradare, pun in pericol siguranta si sanatatea populatiei", este argumentul prezentat in document pentru instituirea acestor obligatii.

Sursa citata arata totodata ca nivelul avansat de degradare a constructiilor are un impact major in scaderea calitatii architectural-ambientale a cadrului urban, scaderea calitatii mediului si vietii in comunitate, diminuarea interesului social, economic si turistic in si pentru zonele afectate, reducerea pana la disparitie a specificitatii cadrului urban construit, afectarea pe termen lung a dezvoltarii teritoriale durabile a localitatilor.

Totodata, din punct de vedere social si urbanistic, se apreciaza ca exista semnale alarmante privind neaplicarea in practica a masurilor de interventie pentru repararea/reabilitarea exterioara a constructiilor cu un nivel ridicat de degradare si care, in marea majoritate a cazurilor, sunt amplasate in zone centrale, istorice, dens populate si de interes turistic ale localitatilor, fapt de natura sa genereze un real pericol public.